Odśnieżanie dachów

p1290003

Usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych

Zalegający na dachu śnieg, lód, nawisy i sople są realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa zarówno mieszkańców budynku, jak i przypadkowych przechodniów czy kierowców przejeżdżających w pobliżu samochodów. Stąd też według prawa budowlanego usuwanie zalegającego śniegu i odśnieżanie dachów to obowiązek właściciela lub zarządcy obiektu. Za niespełnienie tych wymogów grozi grzywna, a nawet kara pozbawienia wolności do roku.

Zwisające sople mogą spaść, uszkodzić pojazdy lub inne mienie, a nawet zagrozić zdrowiu lub życiu ludzi. Zalegający śnieg z kolei może spowodować przeciążenie poszczególnych elementów bądź całej konstrukcji budynku.

Dodatkowo ważne jest też, w jaki sposób przeprowadza się odśnieżanie dachu. Należy pamiętać, że to praca szczególna, bo na wysokości i nie można powierzać jej zwykłym pracownikom, ale wykwalifikowanej ekipie. Doświadczony zespół usunie śnieg i sople z zachowaniem przepisów BHP i wszelkich zasad bezpieczeństwa.

W naszej firmie wykorzystujemy techniki linowe do odśnieżania zarówno dachów płaskich, jak i pochyłych na terenie Lublina. Wszelkie prace wykonywane są z poszanowaniem norm i wymogów Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Odśnieżamy dachy pokryte różnorodnym materiałem: blachą, papą, dachówką.

Z naszego doświadczenia wiemy, że z zamówieniem usługi odśnieżania nie warto czekać do ostatniej chwili. Określając tzw. normę śniegową, wykonawca dachu ustala ją dla nowego poszycia. Tymczasem w przypadku budynków kilkunastoletnich lub kilkudziesięcioletnich trzeba brać pod uwagę zużycie materiału, a co z tym związane – możliwość obniżenia pierwotnych parametrów wytrzymałościowych.

Back to top
697 989 998